Tysk Lyrisk Diktion

0 av 9 lektioner har slutförts (0%)

Del 6 – Vokaler

Tyska vokalljud och deras uttal

Du har inte åtkomst till denna lektion

Registrera dig eller logga in för att komma åt kursinnehållet.