Det tyska sånguttalet för operasångare.

Introbild med guten tag!

Kursinnehåll

DEL 1 – Introduktion

Få en inblick i de stora operaverkens kulturella kontext genom att utforska tyskans historia.

Lektioner

Introduktion Förhandsgranska Tyskans Historia Förhandsgranska

Del 2 – IPA

Lär dig det exakta uttalet och beteckning av samtliga tyska språkljud.

Lektioner

Det Internationella Fonetiska Alfabetet Förhandsgranska IPA Transkriptioner Lieder

Del 3 – Grammatik

Få en förståelse för grundläggande tysk grammatik.

Lektioner

Ordens uppbygnad m.m.

Del 4 – Grammatik

Utforska de dynamiska interaktionerna mellan prefix, suffix och ordstammar i tyska för att förstå språkets komplexitet, särskilt inom poesi och sångtexter.

Lektioner

Prefix och Suffix

Del 5 – Grammatik

Uttala med rätt ordaccent.

Lektioner

Konjugation, Deklination, Ordaccent

Del 6 – Vokaler

Jämför svenska vokaler med de tyska och bemästra deras uttal.

Lektioner

Tyska vokalljud och deras uttal

Del 7 – Konsonanter

Artikulera konsonanter tydligare och gör dig bättre förstådd.

Lektioner

Tyska konsonantljud och deras uttal